Rintojen suurennus


 

 
Rintojen suurennusleikkauksista on tullut yksi kauneuskirurgian nopeiten kasvavista alueista. Monista eri taustasyistä yhä useammat naiset ovat tyytymättömiä rintoihinsa ja haluavat muuttaa niiden kokoa tai muotoa. USA:ssa vuonna 1962 asennettiin ensimmäinen silikoni-implantti ja nopeasti sen jälkeen rintojen suurennusleikkaukset yleistyivät myös muualla.
Pääkaupunkiseudulla rintojen suurennuksia tekee www.stadinplastiikkakirurgia.fi/rintojen-suurennus/. Moni myös hakeutuu leikkaukseen Viroon, matkoja tekee www.medimatkat.fi/terveyspalvelut/rintojen-suurennus/.

Leikkaukseen hakeudutaan muun muassa siksi, että nuoruusiän rintojen kasvu on jäänyt pieneksi tai laihduttamisen, raskauden, imetyksen tai ikääntymisen vuoksi rintakudoksen muutoksiin halutaan korjausta. Silikoni-implanttien asennus on yleisin suurennusleikkausmenetelmä. Toinen tapa on rasvansiirtoleikkaus, jossa ensin rasvaimulla jostain kehon osasta kerätään rasvaa, joka tietyn käsittelyn jälkeen pieninä annoksina siirretään rintoihin.

Esteettisistä syistä suoritettavat rintojen suurennusleikkaukset tehdään Suomessa yksityisklinikoilla ja -sairaaloissa. Julkisen puolen sairaaloissakin tehdään vastaavia leikkauksia terveydellisistä syistä esimerkiksi rintasyöpäpotilaille, synnynnäisistä epämuodostumista kärsiville tai vakaviin onnettomuuksiin joutuneille henkilöille. Toimenpiteiden tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta arvioidaan lähes tuhannen naisen vuosittain asennuttavan silikoni-implantit Suomessa. Ulkomaille leikkauksiin hakeutuvien määrä näyttäisi myös olevan kasvussa.

Ennen leikkausta on syytä asiakkaan ja mielellään leikkaavan ammattitaitoisen plastiikkakirurgiaan erikoistuneen kirurgin käydä huolellinen keskustelu asiakkaan toiveista, niiden realistisuudesta, leikkaussuunnitelmasta, itse toimenpiteestä, toipumisesta, jälkihoidosta ja eri riskitekijöistä. Huolellinen terveysselvitys, mahdolliset kuvantamiset ja laboratoriokokeet ovat osa hyvää valmistautumista kirurgiseen toimenpiteesen, joka tehdään usein nukutuksessa. Joskus paikallispuudutus riittää. 

Leikkaus kestää tunnista muutamaan tuntiin. Joskus kotiutuminen on jo samana päivänä, mutta yleensä seuraavana päivänä, koska hyvällä seurannalla voidaan nopeuttaa joidenkin haittavaikutusten hoitoa. Kipulääkitystä useat tarvitsevat muutamasta päivästä aina pariin viikkoon. Hyvät tukiliivit ovat käytössä usean viikon ajan. Turvotus ja kosketusarkuus voivat kestää viikkoja. Tulehdukset, implantin ympärille kasvava sidekudos tai suurehkot verenpurkaumat ovat myös mahdollisia ja voivat johtaa joskus uusintaleikkaukseen.

Rintojen suurennusleikkausten hinnat vaihtelevat toimenpiteen laajuudesta, käytetystä leikkausmenetelmästä, sairaalan sijainninsta ja kokonaispakettiin sisältyvistä palveluista ja jälkitarkastusten määrästä riippuen muutamasta tuhannesta kymmeneen tuhanteen euroon. KELA-korvausta voi saada, jos leikkaus tehdään osana rintasyövän tai synnynnäisen epämuodostuman hoitoa. 
 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2008-2016 Bertil Huef | bhuef@bhuef.org