Tietotekniikka ja kokonaisarkkitehtuuri


 

 
Kokonaisarkkitehtuurin lähestymistavat ja kehykset Zachman Framework Zachman Framework on suosittu kokonaisarkkitehtuurikehys, jota yritysarkkitehdit käyttävät. Kokonaisarkkitehtuurista lisätietoa www.coala.fi/mita-se-kokonaisarkkitehtuuri-oikein-on/. Kehys tarjoaa sellaisten keskeisten yrityskonseptien ontologian, jotka määritellään kuuden kyselevän luokan risteyksestä: mitä, miten, missä, kuka, milloin, miksi ja kuusi näkökulmaa: Executive, Business Management, Architect, Engineer, Technician ja Enterprise. Tyypillisesti liikearkkitehdit ovat kiinnostuneita kahden parhaan näkökulman käsitteestä: Executive and Business Management. Executive-näkökulma koskee liiketoiminnan laajuutta ja kontekstia. Liiketoiminnan johtamisen näkökulma koskee yritysten määrittelymalleja.  Object Management Group  Object Management Group (OMG) mallintamistandardit, mukaan lukien UML, Model Driven Architecture (MDA), Business Motivation Model (BMM), Business Vocabulary ja Säännöt (SBVR) ja Business Process Modeling Notation ( BPMN), mahdollistavat tehokkaan visuaalisen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon ohjelmistoja ja muita prosesseja, mukaan lukien IT-järjestelmien mallinnus ja Business Process Management.
Yksi osa kokonaisarkkitehtuuria on IT-arkkitehtuuri, siitä lisää www.coala.fi/it-arkkitehtuuri/.
Tällä hetkellä OMG toimii VDML: n (Standard Delivery Modeling Language) vakiomuotoiseen kielten määritykseen yrityksen toiminnan analysoinnissa ja suunnittelussa kiinnittäen erityistä huomiota arvon luomiseen ja vaihtamiseen  Business Architecture Guild  Business Architecture Guildinensisijaisena tarkoituksena on "edistää parhaita käytäntöjä ja laajentaa liiketoimintaarkkitehtuurin kurinalaisuutta". Kilta ei ole voittoa, kansainvälinen jäsenorganisaatio harjoittajille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita liiketoimintaarkkitehtuurin kehittämisestä. Kuuden maanosan jäsenillä, vahvalla neuvottelukunnalla ja kasvavalla määrällä liikekumppaneita kaveri asettuu itsensä keskittymiseksi liiketoiminnan arkkitehtuurin kehittyville käytännöille ja aloille. Vuonna 2010 perustettu kilta avaa jäsenyyden syksyllä 2011 perustuen A Guide to Business Arkkitehtuurikokemus (R) (BIZBOK (R) Guide) ensimmäiseen julkaisuun. BIZBOK (R), joka on tällä hetkellä versiossa 5.5, on "käytännön opas yrityselämän arkkitehtuurin ammattilaisille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat käyttää liiketoiminnan arkkitehtuuria liiketoiminnan haasteisiin vastaamiseksi.
 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2008-2016 Bertil Huef | bhuef@bhuef.org